Jewish Forum & Discussions - Chabad Talk  

Go Back   Jewish Forum & Discussions - Chabad Talk > Lubavitch > Chassidus

Reply
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Unread 05-08-2012, 10:22 AM   #1
couldntbe
Senior Member
 
Join Date: Apr 2005
Posts: 154
a problem around here?

קונטרס התפלה אות ז. Seems to me that people in general and people in this forum seem to be suffering from this "רעה חולי".


ז והנה זו היא רעה חולי אשר הרבה מאנ"ש נלכדים בזה בזה"ז כאשר
מצינו רבים העוסקים הרבה בדא"ח וגם בענינים עמוקים
ומייגעים א"ע להבין הדברים על בורים ויש מהם אשר כל עסקיהם הוא
בענינים עמוקים דוקא כמו במדרי' שלמעלה מאצי' דוקא ובעצמות אוא"ם
במדרי' שלפני הצמצום ובענינים אחרים כמו בענין בריאת יש מאין
שמבחי' מל' דאצי' לבי"ע ובענין ממכ"ע וסוכ"ע וכ"ש בפרטי מדרי'
דבי"ע ובענין עבודת המלאכים באמירת קדוש וברוך וכדומה בהענינים
אינס הפצים לעמוק בהם ולא נחשב בעיניהם לעמק כלל ולפי קטנות
דעתם קוראים זה בשם ענינים נמוכים והוא מפני שאינם יודעים
העמקות בענינים אלו ובשו"א אינם יודעים כלל תוכן ענינים אלו על
בוריים ואין להם שום היות בענינים אלו ואינם מוצאים בהם תועלת
לנפשם מפ'ני העדר נתינת נפשם לעבודה בתפלה אשר באמת עיקר
העבודה עכשיו הוא בענינים אלו ביותר כ"א כל עסקיהם הוא בענינים
הגבוהים שנראה בהם העמקות ובזה הם חפצים מצד ההשכלה שבהם
ומהם שמייגעים א"ע לריק ואינם משיגים כלל אמיתית הענינים רק
דמים לעצמן שמשיגים אבל באמת אינם משיגים כלל אמיתית הענין
ומפני שענינים אלו אינם נתפסים כ"כ מצ"ע בלבושי ההשגה ממש מצד
הדקות והרוחניות של הענינים האלו שהן למעלה מהשגה ממש ועיקר
הידיעה בהם הוא בבחי' פנימיות בינה ובהנחה בנפש הנק' אובניתא
דלבא וממילא מהפכים ומבלבלים הדברים כו' וזה נמצא גם באלה
ששכלם טוב והי' ביכולתם להשיג הדבר לאמיתתו ומ"מ מהפכים כו'
נהיינו מפני שרוצים להיות משכילים בכח עצמן דוקא ולחדש והדשות
ראינם ממורים ונתונים לדברי כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נ"ע
י"ע להעמיק היסב בדבריהם ולהבין מה שהם אומרים כ"א בכל דבר
שרואים מיד רוצים להמציא בזה המצאות והשכלות ולחדש חדשות כו'
וממילא אין להם אלא חידושם הזר וחבלתי אמת לגמרי ואמיתית הענין
אינם יודעים כלל אדרבה מהפכים אמיתי' הכותה לגמרי כו' ומגלים
פנים בפנימיות התורה שלא כהלכה ר"ל ושארי להו מארי' כו' והרי
אנו צריכים להיות מסורים ונתונים בכל נפשינו ודעתינו לתורת אמת אשר
הנחילנו כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ולייגע הרבה
להבין דבריהם הק' ולהיות רק כלי לקבלה להבין ולקבל אמיתית דבריהם
ובריבוי לימוד בכסה וכמה ענינים ובריבוי יגיעה יכולים להשכיל
בדבריהם השכלות אמתיות והשי"ת יאיר עינינו כו' ומהם אשר
'מוסיפים עוד חטא כו' ומגשימים את הדברים מאד בזה שמביאים אותם
בישות דהשגה ובלבושי הגשמה כו' והיינו מצד גמות כלי השגתם וכידוע
ימיש מי ששכלו דק ויש ששכלו נם כו' והוא רחום יכפר כו'
couldntbe is offline   Reply With Quote
Unread 05-08-2012, 02:39 PM   #2
emes m'eretz
Diamond Member
 
Join Date: May 2006
Posts: 1,192
first of all, in our generation, the rebbe encouraged people to write new insights (based on traditional foundations).

second, i took a quick look at recent posts, and i saw efforts to understand and clarify (with many references to sources in seforim), not creating pshetlach etc.
emes m'eretz is offline   Reply With Quote
Unread 05-08-2012, 05:59 PM   #3
Rabbi_M
Member
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 74
Because this thread is obviously targeted towards me (even though it claims to be directed towards "people in general and people in this forum"), I will respond by pointing out where I feel this whole thread is off track. And if in case this is directed towards someone else, I'm sure they won't mind me answering this on their behalf:

Firstly, couldntbe: the way this has been worded ("a problem around here?") makes it appear as if you’re spouting accusations while cowardly hiding behind the claim of "just asking questions". This is generally used as a strategy to influence an audience, keeping your foot in the door just in case you don’t want to stick around – by taking the defense that you’re “just asking questions”. I need not mention your hiding behind ambiguous statements in regard to who exactly you're referring to when you say "people in this forum" (even though - that with the timing involved, it's quite obvious to all). This is certainly not the way to make a point if you have something to say. The way you presented this alone, does not leave much room to allow (anyone) a response.

Secondly, the purpose of this thread seems to me like a clear attempt to “poison the well”. What that means is that instead of a discussion of ideas, you attempt to discredit the other person themself, with the intention of thereby discrediting or ridiculing everything that the target person is about to say. That’s not an intellectually honest way to argue towards the “truth” in something.

Thirdly, aside for the ad-hominem factor, in which your post makes certain negative presumptions about me (an anonymous user) and my “whole general style of learning” (which you know nothing about – gleaning only from a few posts); your post also goes on to make large statements about my avoidas hatfilo as well. How can you possibly know anything about that?

Furthermore, if you choose to discredit me based on your imaginations of how I might live my life, how could you allow yourself to get involved in any anonymous Chassidus discussions such as these? How can you be sure that the person you’re talking with has any involvement in avoidas hatfilo, etc. [read: real understanding]?

Discredit ideas, not people. That's actually rule #7 on this forum.

As I mentioned to others already, you’re welcome to get involved in any of my threads and to point out where you think I might have gone wrong. I'd even appreciate the correction. But "poisoning the well" with your imaginations; dismissing topics and dismissing myself, is not a way to go about with a discussion of Chassidic thought. Allow me to add, that I don’t think I asserted any ideas anywhere here on ChabadTalk (even those that I brought sources for) from a “factual” point of view; on the contrary. I already explained my position on this in another thread.

I suggest that the problem around here is a different one. That being, a lacking in ahavas yisroel, and frankly put: gayvah. That "רעה חולי" should also get attention. There are other "problems" too [such as the official stances that people take on a subject, coming only from artificial and superficial knowledge (read: Google) - not because they actually worked hard on an inyan in Torah or even went through the effort of looking something up and "seeing it inside"], but I don't think it's worth devoting a whole thread towards that.

Let me add that I did not take your post personal, and that should you feel the need, you don't have to apologize.
Rabbi_M is offline   Reply With Quote
Unread 05-08-2012, 10:39 PM   #4
couldntbe
Senior Member
 
Join Date: Apr 2005
Posts: 154
the only one that is making any accusations is yourself. אפן גנב ברענט די היטעל
couldntbe is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
problem Frum??? Comments and Feedback 1 04-13-2007 05:21 PM
C.H. Matzo problem IAmSara Nissan - Iyar 17 03-25-2007 10:59 PM
What's REALLY the problem? Shlucha Modesty - Tznius 79 12-09-2004 09:34 PM


All times are GMT -5. The time now is 07:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
2001 - 2016 ChabadTalk.com